Voor het centrum van Middelharnis zijn we bezig met de realisatie van een BIZ voor de periode van 2017-2021 om het gebied aantrekkelijk te houden en aantrekkelijker te krijgen.

De gemeente heeft een door ons opgesteld projectplan laten toetsen door een extern deskundige en die was zeer te spreken over de opzet en de kwaliteit van ons projectplan.

De gemeente zelf heeft een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en een verordening. Ook deze stukken zijn extern getoetst.

In de uitvoeringsovereenkomst is geregeld wat de rechten en de plichten van de beide partijen zijn. U kunt dit verder lezen in de uitvoeringsovereenkomst .

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de opgestelde uitvoeringsovereenkomst en die is getekend op het gemeentehuis op dinsdag 27 september 2016 door de burgemeester mevr. Grootenboer en de voorlopige bestuurders van de Stichting City Center Goeree-Overflakkee te weten Frans Baart en Peter Visser.

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is daarnaast op 27 oktober 2016 unaniem akkoord gegaan met de “Verordening Bedrijveninvesteringzone City Center Goeree-Overflakkee” .
Met de uitvoeringsovereenkomst en de verordening is de weg vrij om over te gaan tot de wettelijk voorgeschreven raadpleging van de ondernemers.

De ondernemers worden binnenkort uitgenodigd voor de openingsavond op 8 november 2016 van de stemronde in ’t Majoortje. Tijdens de openingsavond ontvangt men een stembiljet en kunt u in de stemhokjes direct hun stem uitbrengen. Indien men niet aanwezig kunt zijn op de openingsavond ontvangt men het stembiljet per post.

Men kan stemmen tot 25 november 2016. Op 29 november 2016 worden door de notaris de enveloppen geopend en de stemmen geteld.

Minimaal 50% van de aangeschreven ondernemers moet het stembiljet ingevuld terugsturen. Hiervan moet 2/3 (66,6%) akkoord gaan met het instellen van de BIZ CCGO. De voorstemmers moeten daarnaast meer WOZ-waarde  vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de BIZ CCGO worden ingesteld

LAATSTE NIEUWS

Vandaag, 29 november 2016, zijn door notaris Benschop van notariskantoor Schuring & Benschop de enveloppen met de stembiljetten geopend en geteld.

In totaal zijn er 126 (76%) van de 165 stembiljetten retour ontvangen. Hiermee is ruim voldaan aan de 1ste eis dat de helft +1 een stem uitgebracht moet hebben.

Van die 126 hebben er 96 (76%) vóór, 29 (23%) tegen en 1 (1%) ongeldig gestemd voor het instellen van een BIZ.

Meer dan de vereiste 2/3 is voor en tevens is de WOZ-waarde van de voorstemmers meer dan de WOZ waarde van tegenstemmers.

Met dit resultaat is de BIZ een feit en zal op 1 januari 2017 in werking treden.

Het complete projectplan kunt u hier inzien BIZ City Center Projectplan.

Eerdere nieuwsbrieven kunt hier inzien:

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief Extra
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5

Uitvoeringsbesluit
Statuten Stichting CCGO

 

t